Zenebölcsi

A foglalkozáson kiemelt szerepet kap a gyermek és szülő közös játéka. Gyermekdalok, mondókák, magyar népdalok segítségével jutunk el a zene mesés világába, ami egyaránt öröm gyermeknek - felnőttnek. Fejlesztjük a hallást, ritmusérzéket, beszédkészséget, bővítjük a szókincset - mindezt játékos formában, miközben a gyermekek korukhoz mérten ismerkednek meg és maguk is kipróbálhatják az egyes hangszereket.

Nincs még egy ilyen művészeti ág, amelynek olyan szerteágazó hatása lenne, mint a zenének. A közös játék során a gyermek rengeteg tapasztalatot gyűjt a világról, a többi gyerekről és felnőttről, az egymás közötti kapcsolatokról. Fontos, hogy az édesanyák higgyenek abban, hogy a saját éneklésük, mondókázásuk lelki táplálékul szolgál a kisgyermekük számára. Ne féljenek énekelni, leljék örömüket a dalban, a közös játékban.

A magyar népdalokat furulyán, metaloffonon szólaltatjuk meg, valamint csörgődob, ritmusfa, triangulum, rumbacsörgő színesíti a foglalkozást.